Signal og Anhuker: Modul O 1.1 og O 2.3
Alle som er signalmenn eller brukere av løfteredskaper, som omfatter kjetting, ståltaustropper eller fiberstropper og sjakler, øyebolter etc. for løfting av last, skal ha opplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid.

Dette kurset er en grunnleggende opplæring for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner.

Formål

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner ser grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgiving til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

Gi personer som skal bruke arbeidsutstyr nevnt i § 49 i “Forskrift om bruk av arbeidsutstyr” en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr.

Stroppe / Anhuker kurs er også grunnleggende for all opplæring relatert til kraner, rigging og arbeid med vinsjer.

Et godt utgangspunkt og et krav for signalgiver og brukere av løfteredskap.

Kursinnhold

– Lover og forskrifter
– Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
– Ytre miljø
– Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
– Farlig gods, merking og håndtering
– Løfteredskap
– Løfteredskapstabeller
– Signaler og tegn
– Øvingsoppgaver
– Praktisk bruk av løfteredskap

Pris og varighet:

Kursets varighet er 24 timer og avsluttes med teoretisk prøve (1 undervisningsstime tilsvarer 45 min).
– Dag 1 modul O 1.1 med påfølgende teoretisk prøve.
– Dag 3 modul O 2.3 med påfølgende teoretisk prøve.
– Pris: Kr 4100,-

Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema Bedrift

Firmanavn (obligatorisk)

Kontaktperson(obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Legg til navn på deltakere

Påmeldingsskjema Privatperson

Fornavn og etternavn(obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Kommentar