Formål

Hensikten med opplæringen er å gi blivende vinsj operatør en god teoretisk/praktisk grunnopplæring i sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr.

Målgruppe

Kurset er beregnet på personell som skal operere vinsj i sitt virke ihht. Norsok.

Kursinnhold

Teori:
– Konstruksjon og virkemåte
– Navn på komponenter
– Spoleannordninger
– Regler for sertifisering
– Overlastsikringsutstyr
– Merking av vinsj
– Generelle sikkerhetsregler
– Riktig og feil bruk av vinsjer
– Bruksbegrensninger
– Vedlikehold
– Kontroll og kasseringsregler for vinsj med tilhørende utstyr som
– – Ståltau
– – Blokker
– – Svivel

Praksis:
– Daglig kontroll av vinsj med tilbehør
– Bruk av betjeningshendler og nødstopp
– Kjørehastighet
– – start/stopp
– – øvre/nedre posisjon
– Kjøring ved bruk av signaler
– – Håndsignaler
– – Radio
-Kjøring av laster
– – Lette/Tunge laster

Opptaksrav

Skal ha gjennomført mod. O-1.1 (Anhuker og Stroppekurs)

Varighet og pris

Bruk av arbeidsvinsj 8 timer (1 undervisningstime tilsvarer 45 min)
Pris: kr 2600,-
Teoretisk eksamen

Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema Bedrift

Firmanavn (obligatorisk)

Kontaktperson(obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Legg til navn på deltakere

Påmeldingsskjema Privatperson

Fornavn og etternavn(obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Kommentar