Kurs 1: Grunnkurs. Maks 8 deltakere

Pris 2850  pr deltaker, NKKS står for alt av utstyr som sager å verneutstyr ink i kurspris vis dette er ønskelig.

Formål:

Gi kursdeltagerne økt kunnskap om korrekt bruk og stell av motorsag for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Følgende emner blir bla. Gjennomgått:

  • Filling
  • Forskjellige kjedetyper
  • Bruk av diverse hjelpemidler
  • Periodisk kontroll
  • Daglig, ukentlig og måndlig vedlikehold
  • Sikkerhet
  • Personlig verneutstyr og sikkerhets regler
  • Motorsaga sine verneinnretninger
  • Praktisk bruk av motorsaga

Målgruppe: Kurset er tilrettelagt for ansatte innen vegvesen og parkvesen m.fl.

Varighet: 12 timer teori og  4 timer teori, 2 timer praktisk bruk på verksted. Dag 2:  6 timer praktisk bruk ute i felt ( 1 undervisningstime tilsvarer 45 min )

Krav til forkunnskaper: Ingen

Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema Bedrift

Firmanavn (obligatorisk)

Kontaktperson(obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Legg til navn på deltakere

Påmeldingsskjema Privat

Fornavn og etternavn(obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Kommentar