Formål

Målet er å gi brukere opplæring på utstyr som ikke har krav til sertifisert opplæring. Dette kan feks være enklere utstyr som håndtaljer/lufttaljer og vegg/søylesving kraner. Opplæringen er dokumentert og har som formål å hindre uhell og ulykker i forbindelse ifm bruk.

Kursinnhold

– Bruk
– Oppbygging og virkemåte
– Sikkerhetsutstyr
– Vedlikehold og kontroll
– Dokumentasjon

Kurset er et opptakskrav til videregående kurs som bl.a.:
– Modul O-3.2 Rigging

Pris og varighet

Kurset er et 16 timers teorikurs.
Pris kr 2900,-

Opptakskrav

Modul O-1.1 Løfteredskap (F-2702) (Anhuker og stroppekurs).

Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema Bedrift

Firmanavn (obligatorisk)

Kontaktperson(obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Legg til navn på deltakere

Påmeldingsskjema Privatperson

Fornavn og etternavn(obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Kommentar