Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeide har fått opplæring i bruken av dette («Forskrift om utførelse av arbeid»). Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakeren har den nødvendige opplæringen. Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i fallsikring. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Formål:

Gi kursdeltakerne økt kunnskap om fallsikringsutstyr og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen. Opplæringsmoduler i henhold til NOG 113.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

– Lover og forskrifter
– Kontroll, daglig og periodisk
– Oppbevaring og vedlikehold
– Fallsikringsseler, dempere, fallblokker og forankringspunkt
– Forankring
– Hengetraume
– Evakuering

Målgruppe: Kurset passer for arbeidere som utfører arbeid i høyden hvor det kreves fallsikringsutstyr.

Varighet: 8 timer. (1 undervisningsstime tilsvarer 45 min)

Krav til forkunnskaper: ingen.

Pris: Totalprisen på kurset er kr 1950,- pr deltaker, og inkluderer kurshefte og utstedelse av kompetansebevis.

Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema Bedrift

Firmanavn (obligatorisk)

Kontaktperson(obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Legg til navn på deltakere

Påmeldingsskjema Privatperson

Fornavn og etternavn(obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Kommentar