Formål

Målsettingen med opplæringen er å gi en innføring i Norsok standard R-003 eller R-005 slik at kursdeltakerne blir familisert med – og kan bruke Norsok standard som oppslag i sitt daglige arbeid.

Målgruppe

Ledere, mellomledere og operatører som har arbeid som omfatter løfteutstyr offshore eller på landanlegg.

Kursinnhold

– Omfang 4
– Normative og informative referanser
– Termer, definisjoner og forkortelser
– Sikker bruk av løfteutstyr
– Tilleggskrav ved løfting av personell
– Tilleggskrav for ulike løfteinnretninger
– Tilleggskrav for ulike løfteredskap
– Faste festepunkter og midlertidig oppstilte løfteinnretninger
– Krav til transportoperasjoner
– Roller og ansvar
– Krav til opplæring
– Krav til lokale prosedyrer
– Transport i anlegg
– Logistikkplanlegging
– Dokumentasjon og merking
– Håndsignaler
– Vedlikehold
– Sakkyndig virksomhet
– Bruk av risikokartlegging
– Eksempler på løfteutstyr
– Menneskelige faktorer
– Samløft
– Sjekkliste for løfteoperasjoner under marginale værforhold

Varighet og pris

Norsok seminar R-003/R-005 8 timar  (1 undervisningstime tilsvarer 45 min)
Pris: kr 2100,-

Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema Bedrift

Firmanavn (obligatorisk)

Kontaktperson(obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Legg til navn på deltakere

Påmeldingsskjema Privatperson

Fornavn og etternavn(obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Kommentar