Våre personløfterkurs gjennomføres i henhold til bransjens anbefalte standarder for læreplaner, og dekker Arbeidstilsynets krav til den dokumenterte opplæring(«Forskrift om utførelse av arbeid»).

Sikkerhetsopplæringen i bruk av personløfter skal bidra til å redusere risikoen ved å arbeide i høyden, slik at arbeidstakeren ikke utsetter seg selv eller andre for unødige farer.
På kurset gjennomgår vi lovgrunnlaget og sikkerhetsteori vedrørende opplæring, bruk, kontroll og vedlikehold av personløftere. Praktisk gjennomgang av oppbygging, bruk og kontroll av personløftere.

Formål:

Økt kunnskapen og bedre holdningen til sikkerhet ved bruk av personløftere, samt dokumentere sikkerhetsopplæringen ihht. krav i forskriften.

Pris og varighet:

Personløfter A,B,C  16 timer (praksis i alle klasser ink) /  (1 undervisningsstime tilsvarer 45 min)
Pris: kr 4600,-
Kurset gir teoretisk og praktisk opplæring for kompetansebevis : klasse A, B og C

Opptaksrav: Fallsikringskurs

Klasse A, Tilhengermontert og manuelt flyttbar
Klasse B, Selvgående med saks eller bom
Klasse C, Bilmontert

Målgruppe

Personer over 18 år som skal betjene personløftere.
Dokumentasjon Etter gjennomført kurs og dokumentert praksis sender vi inn dokumentasjonen og kompetansebevis utstedes.

Kursinnhold:

– Arbeidsmiljø og HMS
– Sjekk og klargjøring før bruk
– Lover og forskrifter vedrørende personløftere
– Sikkerhetsteori
– Vedlikehold, kontroll, riktig og sikker bruk av personløftere
– Nødkjøring
– Praktisk opplæring i klasse A, B og C

Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema Bedrift

Firmanavn (obligatorisk)

Kontaktperson(obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Legg til navn på deltakere

Påmeldingsskjema Privatperson

Fornavn og etternavn(obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Kommentar