Målsetting
Etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i sikker rigging, slik at ulykker ved bruk unngås

Emneliste
Teoretisk gjennomgang

 • Bruksattester
 • Regelverk
 • Strukturer (Primær/sekundær)
 • Hjelpeverktøy (bjelkeklyper, taljer og løfteredskap)
 • Verneutstyr
 • Praktiske øvelser
 • Planlegging av operasjoner
 • Foreta Sikker Jobb Analyse
 • Skrive prosedyrer
 • Valg og kontroll av løfteredskap
 • Riktig stropping
 • Bruk av barriere/sperremateriell
 • Gjennomføring av horisontal og/eller vertikal forflytning av last
 • Riktig bruk av verneutstyr
 • Vurdere sikkerheten under riggoperasjonen

 

For å kunne utføre selvstendige riggeroperasjoner må du kunne dokumentere godkjent eksamen rigger modul O-3.2 ( 32 timer ). Denne opplæringen er ofte et av kravene som oljeselskapene setter for å ansette personell i bransjen.

I løpet av kurset får du både teoretisk og praktisk opplæring i bruken av taljer og vinsjer, fallsikringsutstyr, riggekonstruksjoner, innfestningsanordninger med mer. Kurset består av 4 timer teori og 28 timer praktiske oppgaver, det avsluttes med en praktisk eksamen på slutten av kurset. Kompetanse bevis utskrives fra Norsk kompetanseregister A/S

Minst 4 deltakere, maks 12. Alle våre kurs skal forhåndsbetaltes vis ikke kundeforhold er opprettet.

Link til fagplan O-3.2

OPPTAKSKRAV

Kursdeltaker må ha gjennomført stroppe å anhuker kurs modul O-1.1 i tillegg til modul O2.2 ink fallsikring.

PRIS : 4500,-

Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema Bedrift

Firmanavn (obligatorisk)

Kontaktperson(obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Legg til navn på deltakere

Påmeldingsskjema Privatperson

Fornavn og etternavn(obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Kommentar