§ 10-1.Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring etter § 10-2.

Dokumentert sikkerhetsopplæring kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det.

Vi påtar oss oppgaven med å skreddersy spesielle kurs og ønsker fra kunden.

Med HMS i forsetet er det i dag strenge krav til sertifisert og dokumentert opplæring ved bruk av ulike typer løfteutstyr og løfteinnretninger.

NKKS kan tilby en rekke kurs som gir deg både teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr, I tillegg til å gi en innføring i hvordan utstyret fungerer, er målet å gjøre brukeren mer bevisst på hvordan han  best mulig kan ivareta sikkerheten til mennesker, miljø og materielle verdier. NKKS har egne flerfaglige instruktører med høy kompetanse og lang erfaring i bransjen.

Kontakt oss

Firmanavn (obligatorisk)

Kontaktperson(obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Kommentar